Adamant Security & Services AB

Kompetens Flexibilitet Service

Contact us now
010-456 44 60

Väktare

Med bevakning förstås verksamhet som genom olika former av kontroll syftar till att skapa ett extra skydd mot brottsliga angrepp, brand eller liknande. Bevakningsbranschens definition av en väktares bevakningsuppgift är att denna skall förebygga, förhindra samt försvåra bränder, brott och andra olyckor. Med bevakning innebär att finna, åtgärda och rapportera avvikelser.

Ronderande bevakning kan vara t.ex. att bevaka ett industriområde, att gå rond inom ett hus, eller arbeta med butikskontroll. Stationär bevakning kan vara bemanning av receptionen eller bevakning av materialla värden på ett företag.

Adamant bemannar ert företag med kunnig och kompetent personal som genomgått väktarutbildningen.

Kontakta oss gärna för ett samtal om vad vi på Adamant Security & Services AB kan hjälpa er med. Tillsammans med er går vi igenom ert behov och hittar den lösning som passar bäst för er.