Adamant Security & Services AB

Kompetens Flexibilitet Service

Contact us now
010-456 44 60

Säkerhetskonsultation

Oavsett om er verksamhet eller evenemang är nystartat eller har många år på nacken behöver säkerhetsaspekterna ses över med jämna mellanrum. Vi kan hjälpa er med skapandet av ny dokumentation eller översyn av den gamla; instruktioner, manualer, planer och analyser.

Vid inköp av ny utrustning såsom larmsystem eller dylikt behöver företaget se över sin säkerhetsorganisation och göra en konkret behovsanalys. För att säkerställa att investeringar i säkerhetslösningar uppfyller era behov och är kostnadseffektiva kan Adamant hjälpa er även med denna översyn och behovsanalys.
Vi är även behjälpliga med riskanalyser, personkontroll och företagskontroll innan ni ska ingå samarbeten med nya affarspartners.

För konsultationstjänster gällande evenemang, se mer under fliken “Evenemangssäkerhet”.

Läs refenser här

 

Säkerhetsansvarig Trästockfestivalen Skellefteå
Trästockfestivalen, Skellefteå ca 10.000 personer i publikhavet