Adamant Security & Services AB

Kompetens Flexibilitet Service

Contact us now
010-456 44 60

Skolsäkerhet

Med mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete inom skolväsendet kan Adamant bistå er med konsultation, planering, översyn av rutiner och skapandet av ny dokumentation.

Exempel på fokusområden:

  • Utrymning och lock-down
  • Riskanalyser och rekommendationer om åtgärder
  • Översyn av befintligt skydd med behovsanalys för nyanskaffning av exempelvis larm och andra säkerhetslösningar
  • Genomgång av befintliga rutiner gällande hot och våld, åtgärdsplanering och handlingsplaner

Brottsförebyggande rådets rapport 2009:6 har sammanfattat i  fyra punkter  hur skolan kan göra konkreta insatser i förebyggande arbete;
– Kontinuerligt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar
och annat våld.
– Stödja eleven att skapa och upprätthålla en känslomässig
anknytning till skolan.
– Säkra kommunikationskanaler mellan elever och vuxna.
– Införa ett strukturerat och systematiskt hotbedömningsarbete.

 

Kontakta oss gärna för ett samtal om vad vi kan hjälpa er med. Vi gör en gemensam behovsanalys och hittar lösningar som passar era specifika behov.