Adamant Security & Services AB

Kompetens Flexibilitet Service

Contact us now
010-456 44 60

Referenser

Trästockfestivalen:

 
“Att känna sig trygg med att överlämna säkerhetsansvaret till någon annan är ett stort steg. Detta steget var jag som VD för Trästockfestivalen helt trygg med att överlämna till de anställda på numera Adamant Security. För mig som VD för en stor gratis musik- och kulturfestival med ca 35 000 besökare på tre dagar var det A och O att ha en säkerhetschef som jag kunde lita på och som har kunskapen att axla detta ansvar.
 
Ansvaret var att se över säkerheten, planera säkerheten tillsammans med mig som VD samt polis och ordningsvakter. Att ha möte med tidigare nämna personer. Att rapportera vad som hade hänt eller inte hänt under festivalen.
Jag var väldigt trygg med mitt val och kunde släppa detta ur mitt huvud och syssla med allt annat som skulle arbetas med.
Jag kan å det varmaste rekommendera Adamant Security för säkerhetsplanering och genomförande både före, under och efter ett projekt, stora som små.”
 
 
Susanne Hedlund
tidigare VD Trästockfestivalen AB
 
 
 

 

 

Stockholm Pride

Undertecknande lämnar följande referens avseende Pontus Gustafsson och Magnus Ask, ägarna till Adamant Security & Services AB.

Pontus och Magnus har under en många år varit en del den festival som årligen anordnas av Stockholm Pride.

Som inhyrda konsulter men också som en del av den volontära organisationen har de arbetat med säkerheten kring och i festivalen.

Deras ansvarsområden har varit:

  • Ansvar för och arbetslett den externa bemanningen vad gäller ordningsvakter och visitatörer/entrévärdar.
  • Schemaläggning av externbemanning, volontärer och gruppledare
  • Planering av verksamheten rörande festivalsäkerheten
  • Rekrytering av externpersonal
  • Internt rekryterat till den volontära säkerhetsorganisationen
  • Ansvarat för utbildning av intern- såväl som extern personal och volontärer.
  • Samverkat med den interna HR-avdelningen i bemanningsplanering och genomförande

Pontus och Magnus har med stor noggrannhet och professionalitet genomfört sitt uppdrag vilket med tydlighet visas genom att de återkommande anlitas för dessa uppdrag.

Jag kan å det varmaste rekommendera dem och deras företag för uppdrag inom området säkerhet.

Ted Balkert
Festivalchef Stockholm Pride

 

Stockholm Pride
Stockholm Pride Park