Adamant Security & Services AB

Kompetens Flexibilitet Service

Contact us now
010-456 44 60

Ordningshållning

Adamant Security tillhandahåller ordningsvakter i hela Sverige. Våra ordningsvakter är utbildade och förordnade av Polismyndigheten för att utöva ordningshållning på särskilda platser såsom kollektivtrafik, centrumanläggningar, offentliga tillställningar samt platser med alkoholservering.

I sina respektive förordnandeområden lyder Ordningsvakten direkt under Polisen och har även vissa polisiära befogenheter. Bland dessa befogenheter återfinns till exempel möjligheten att avvisa, avlägsna eller omhänderta ordningsstörande eller berusade personer.

Våra ordningsvakter har bland annat erfarenhet från centrumanläggningar,  innetorg, sjukhus, mässor, konserter, idrottstävlingar, festivaler, krogar, restauranger, hotell, kontorsbevakning, områdesbevakning (bostadsrättsområden bl a) som några exempel.

Trygg med omtanke!

Vår personal bidrar till ett tryggt samhälle där vi alltid syns ute och de är väl utbildade även inom hjärt- lungräddning samt första hjälpen.

Att upprätthålla ordning handlar för oss om trevligt bemötande, service och hjälpsamhet. Arbetet som ordningsvakt ställer stora krav på den enskilde individens personlighet och förmåga att på ett bra sätt påverka konfliktfyllda och stressiga situationer.

Vi tar uppdrag som gäller alla tider på dygnet och inget uppdrag är för litet eller för stort för oss på Adamant Security.

 

Ordningsvakt