Adamant Security & Services AB

Kompetens Flexibilitet Service

Contact us now
010-456 44 60

GDPR för kunder

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen för dig som kund

Personuppgiftsansvarig är Adamant Security & Services AB, organisationsnummer 559104-2287.

Era uppgifter

Era uppgifter behandlas inom ramen för det avtal som är skrivit mellan er som kund och Adamant. Det innebär att det finns en avtalsrättslig grund för de uppgifter som vi behandlar.
Era uppgifter finns i det system som hanterar våra kunder och där vi även sköter bokföring och fakturering. Det finns ett avtal mellan Adamant och denna leverantör när det gäller lagring och behandling av era uppgifter.

De fysiska dokument som behandlar era uppgifter finns lagrade i ett kassaskåp som endast styrelsen har tillgång till, detta kassaskåp är i enlighet med SFS 3492.